Printable Info Sheet | Download Artwork


Johanna Grüssner - voice & choir
Mika Pohjola - compositions, arrangements, piano, conducting
Björn Arkö - saxophones
Kerstin Frödin - recorder & oboe
Arvid Jullander - bass
Anna Lisa Mühlig - clarinet & bass clarinet
Ida Tunkkari - violin
Sebastian Voegler - drums

Elsa Beskow's classic children's story-telling and illustrations, "Peter in Blueberry Land" from 1901 is put to music with sixteen songs and four instrumental interludes by composer and pianist Mika Pohjola.

Peter is looking for blueberries and lingonberries for his mother, but he cannot find a single one. Suddenly he feels a light tap on his shoe, and a strange, magical adventure begins.

This musical edition features vocals and a choir (by Johanna Grüssner), accompanied by an ensemble with recorder, baroque oboe, clarinet, bass clarinet, soprano saxophone, tenor saxophone, violin, piano, bass and drums. All illustrations and Swedish lyrics by Elsa Beskow.


"Puttes äventyr i blåbärsskogen" är en saga skriven och illustrerad av Elsa Beskow år 1901.

Putte rör vid blåbärskungens stav och blir förminskad och får uppleva ett äventyr i skogen. Blåbären blir stora som äpplen, ett löv kan användas som ett segel till en båt och de rider på möss. Putte tror att han har drömt, men korgarna är fulla av blåbär och lingon.

Mika Pohjola har skapat en musikalisk värld av denna klassiska saga med sexton sånger och fyra instrumentala interludier. Musiken innehåller sång och kör (av Johanna Grüssner), och en ensemble med blockflöjt, barockoboe, klarinett, basklarinett, sopransaxofon, tenorsaxofon, fiol, piano, bas och trummor.

Alla texter och bilder av Elsa Beskow.

Puttes äventyr i Blåbärsskogen - Peter in Blueberry Land

Released 2016

by Mika Pohjola
with Johanna Grüssner

BUY DOWNLOAD 9€

BUY Compact Disc 10€

BUY a bundle of 4 CDs + 1 Download 42€ (Free shipping)